Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Skandinaviske retningslinjer for prehospital håndtering av alvorlige hodeskader
Engelsk titel: Scandinavian guidelines for prehospital management of severe traumatic brain injury Läs online Författare: Sollid S ; Sundström T ; Kock-Jensen C ; Juul N ; Eskesen V ; Bellander BM ; Wester K ; Romner B Språk: Nor Antal referenser: 47 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 08071433

Tidskrift

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening 2008;128(13-14)1524-7 ISSN 0029-2001 E-ISSN 0807-7096 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)