Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Gisselsyndromets smerte. Når det syke menneske opplever seg sviktet av helsevesenet: Kafka-marerittets manglende statistikk
Engelsk titel: The pain of the hostage syndrome. When the sick person feels deserte by from health services. The missing statistics of the Kafka nightmare Författare: Eide AK Språk: Nor Antal referenser: 18 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 95104929

Tidskrift

Omsorg 1995;12(3)5-8 ISSN 0800-7489 KIBs bestånd av denna tidskrift