Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket upphör med att uppdatera SveMed+

Från och med januari 2020 uppdaterar Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket inte längre SveMed+ med nytt material.

Bakgrunden till beslutet är att antalet medicinska tidskrifter på svenska minskat, utvecklingen har pågått sedan 90-talet. Numera täcks många tidskrifter i SveMed+ även av andra söktjänster, därmed har databasens unika innehåll märkbart reducerats. Dessutom är de tydliga behoven av databasen inom Karolinska Institutet i dagsläget svåra att påvisa.

Databasen kommer fortsatt att vara i drift med befintligt innehåll, tillsvidare fram till 2023. Då utvärdering av eventuell fortsatt drift sker.