Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!TWAR - Chlamydia pneumoniae: en långvarig övre luftvägsinfektion med kroniskt trötthetssyndrom
Engelsk titel: TWAR - Chlamydophila pneumoniae: a long-term respiratory tract infection with chronic fatigue syndrome Författare: Sandberg G Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 07033257

Tidskrift

Medicinsk Access 2007;3(2)31-8 ISSN 1652-9782 KIBs bestånd av denna tidskrift