Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Aktivare sexliv och lyckligare förhållanden bland dagens äldre
Engelsk titel: More active sex life and happier relationships between the elderly of today Författare: Beckman N Språk: Swe Antal referenser: 19 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 09073881

Tidskrift

Nordisk Geriatrik 2009;12(3)24-7 ISSN 1403-2082 KIBs bestånd av denna tidskrift