Sök artiklar i SveMed+


The value and meaning of an instrumental occupation performed in a clinical setting
Engelsk titel: The value and meaning of an instrumental occupation performed in a clinical setting Läs online Författare: Bigelius, Ulla ; Eklund, Mona ; Erlandsson, Lena-Karin Språk: Eng Antal referenser: 29 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 10043594

Tidskrift

Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2010;17(1)4-9 ISSN 1103-8128 E-ISSN 1651-2014 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)