Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Fysisk aktivitet och hälsa för personer med utvecklingsstörning
Engelsk titel: Physical activity and health for intellectually disabled persons Läs online Författare: Blomqvist, Sven ; Rehn, Börje Språk: Swe Antal referenser: 59 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 15036813

Tidskrift

Fysioterapi 2015; (1)26-31 ISSN 1653-5804 KIBs bestånd av denna tidskrift

Sammanfattning

Hälsa är en förutsättning för att kunna förverkliga sina mål i livet. Personer med utvecklingsstörning, cirka 90 000 i Sverige, har nedsatt hälsa jämfört med personer utan utvecklingsstörning och det leder till att denna grupp har svårare att uppfylla sina mål. Personer med utvecklingsstörning drabbas i större utsträckning av övervikt, typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, benskörhet och depression. Undersökningar visar också på nedsatt fysisk aktivitet, motorik, syreupptagningsförmåga, muskelstyrka och postural balans hos denna grupp. Dessa sjukdomar och nedsatta förmågor går att påverka i positiv riktning med fysisk aktivitet. Fysioterapeuter som har bred kunskap om hälsa och anpassning av fysisk aktivitet kan vara till stor hjälp vid prevention, bedömning och träning.