Sök artiklar i SveMed+


Var elektricitet en god opfindelse?
Engelsk titel: Was electricity a good invention? Läs online Författare: Jörgensen, Henrik Stig Språk: Dan Antal referenser: 5 Dokumenttyp: Ledare UI-nummer: 15067242

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 2015;177(8)737 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift