Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Nutrition till barn med mycket låg födelsevikt
Engelsk titel: Nutrition in children with very low birth weight Läs online Författare: Domellöf, Magnus Språk: Swe Antal referenser: 5 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 15113639

Tidskrift

Barnläkaren 2015;14(4)10-1 ISSN 1651-0534 KIBs bestånd av denna tidskrift

Sammanfattning

Barn med mycket låg födelsevikt (very low birth weight, VLBW) har mycket stor risk för malnutrition och postnatal tillväxthämning, vilket i sin tur ökar risken för prematuritetsretinopati (ROP) och försämrad neurologisk utveckling. Dessa barn vårdas normalt i 2-4 månader på neonatalavdelning och förväntas mångdubbla sin vikt under vårdtiden. Det är lätt att inse att denna patientkategori är helt unik när det gäller näringsbehov samt att det spelar stor roll vilken nutrition barnen får under de första levnadsmånaderna.