Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Rabies - aktuell översikt
Engelsk titel: Rabies - a current review Författare: Grandien M ; Hammarin AL Språk: Swe Antal referenser: 13 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 89035466

Tidskrift

Läkartidningen 1989;86(10)853-8 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)