Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Kemoterapi ved basalcellekarcinom. Komplet svind af lokalt avanceret basalcellekarcinom efter behandling med cis-platinholdig kemoterapi
Engelsk titel: Chemotherapy in basal cell carcinoma. Complete remission of a locally advanced basal cell carcinoma following treatment with chemotherapy containing cis-platinum Författare: Pfeiffer P ; Hansen O ; Rose C Språk: Dan Antal referenser: 4 Dokumenttyp: Fallbeskrivning UI-nummer: 89097413

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 1989;151(34)2150-1 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)