Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Nya analyser i klinisk cytologi förbättrar diagnostik och terapi vid tumörer
Engelsk titel: New types of analyses in clinical cytology improve diagnosis and treatment of tumors Författare: Stenkvist B Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 89097439

Tidskrift

Läkartidningen 1989;86(32-33)2653 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)