Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Doxaprambehandling ved akut forvaerring af kronisk respirationssvigt
Engelsk titel: Doxapram treatment in acute worsening of chronic respiratory failure (letter) Författare: Qvist J ; Johansen SH Språk: Dan Antal referenser: 4 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 89129122

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 1989;151(49)3330-1 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)