Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Klinisk-ökonomisk analyse som baggrund for omstilling i hospitalsafdelinger. 3. Sammenligning med DRG-systemet
Engelsk titel: Clinical economical analysis as a basis of adjustments in hospital departments. 3. Comparison with DRG system Författare: Bak P Språk: Dan Antal referenser: 15 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 90072056

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 1990;152(28)2041-4 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)