Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Purulent meningitis ved Marselisborg Hospital 1980-1990
Engelsk titel: Purulent meningitis at Marselisborg Hospital 1980-1990 Författare: Hansen F ; Black FT ; Andersen PL Språk: Dan Antal referenser: 20 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 94117251

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 1994;156(47)7049-57 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)