Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Neuropeptider vid hälsa och sjukdom
Engelsk titel: Neuropeptides in health and disease Författare: Anonymous Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 85024289

Tidskrift

Läkartidningen 1985;82(1-2)27-36 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)