Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Hälften svarar på interferonbehandling. Kombinationsterapi alternativ vid kronisk hepatit C
Engelsk titel: Half of the patients respond to interferon treatment. Combination therapy is an alternative in chronic hepatitis C Författare: Weiland O ; Norkrans G ; Fryden A ; Braconier JH Språk: Swe Antal referenser: 14 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 95058642

Tidskrift

Läkartidningen 1995;92(18)1920-2 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)