Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Medförer 131I-behandling af struma en akut forögelse af glandula thyreoideas volemen og funktion?
Engelsk titel: Does 131I treatment of goiter result in an acute increase of the volume and function of the thyroid gland? Författare: Nygaard B ; Faber JO ; Hegedius L Språk: Dan Antal referenser: 18 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 95120465

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 1995;157(50)7003-6 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)