Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Ett fall av Mendelsons syndrom. Tyst aspiration gav pneumonit
Engelsk titel: A case of Mendelson's syndrome. Silent aspiration caused pneumonia Författare: Hammarskjöld F ; Lindskog G Språk: Swe Antal referenser: 8 Dokumenttyp: Fallbeskrivning UI-nummer: 98017070

Tidskrift

Läkartidningen 1998;95(5)399-400 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)