Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Artbestämning av Borrelia-spiroketer och Lyme borrelios-profylax
Engelsk titel: Species determination of Borrelia spirochetes and prevention of Lyme borreliosis Författare: Bergström S Språk: Swe Antal referenser: 10 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 98062106

Tidskrift

Information från Läkemedelsverket 1998;9(2)29-30 ISSN 1101-7104 E-ISSN 2002-2441 KIBs bestånd av denna tidskrift