Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!1998 års Nobelpris i fysiologi eller medicin. Kväveoxid som signalmolekyl i hjärt-kärlsystemet
Engelsk titel: 1998 Nobel Prize in physiology or medicine. Nitric oxide as a signal mole cule in the cardiovascular system Författare: Hansson GK ; Jörnvall H ; Lindahl SG Språk: Swe Antal referenser: 37 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 98106281 Personnamn som ämnesord: Furchgott RF,Ignarro LJ,Murad F

Tidskrift

Läkartidningen 1998;95(43)4703-8 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)