Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Kan profylaktisk tiltag reducere incidensen af ankelforstuvninger? Resultatet af en Cochrane-metaanlyse
Engelsk titel: Can preventive measures reduce the incidence of ankle sprains? Results of a Cochrane meta-analysis Författare: Konradsen LA Språk: Dan Antal referenser: 5 Dokumenttyp: CCT UI-nummer: 99027145

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 1999;161(5)573-5 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)