Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Den solitaere thyreoideaknude og TPO-immunfarvning. Dansk Kirurgisk Selskab
Engelsk titel: The solitary thyroid nodule and the TPO-immunostaining. The Danish Society of Surgery Författare: Blichert-Toft M Språk: Dan Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 00030451

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 2000;162(12)1718 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)