Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Glöm inte risken för fosterskador av alkoholbruk under graviditet! Skadepanorama, verkningsmekanismer, prevention, behandlingsprinciper
Engelsk titel: Don`t forget the risk of fetal abnormalities caused by alcohol use during pregnancy! Panorama of the injuries, mechanisms, prevention, therapeutic principles Författare: Connheim U ; Rydberg U Språk: Swe Antal referenser: 69 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 00050786

Tidskrift

Läkartidningen 2000;97(18)2193-9 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)