Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Antibiotikaprofylax vid gastrointestinal kirurgi. Perorala preparat ofta bättre och billigare än intravenös profylax
Engelsk titel: Antibiotic prophylaxis in gastrointestinal surgery. Peroral preparations are often better and cheaper than intravenous prophylaxis Författare: Rasmussen IC ; Odenholt I ; Raab Y Språk: Swe Antal referenser: 18 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 00061229

Tidskrift

Läkartidningen 2000;97(26-27)3156-8 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)