Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Celle-matrix-interaktioner ved cancer
Engelsk titel: Cell-matrix interactions in cancer Författare: Wewer UM Språk: Dan Antal referenser: 20 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 00091501

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 2000;162(36)4783-5 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)