Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Legal abort. En analyse af faktorer, der kan have indflydelse på komplikationsfrekvensen
Engelsk titel: Legal abortion. An analysis of factors which can affect frequency of complications Författare: Krogh Johansen J ; Schmidt KL Språk: Dan Antal referenser: 17 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 01033078

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 2001;163(11)1565-9 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)