Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Medicinske liggetider - er bunden nået?
Engelsk titel: Length of stay in medical departments - have we reached the bottom? (editorial) Läs online Författare: Gaub J Språk: Dan Antal referenser: 5 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 02051392

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 2002;164(19)2487 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)

MeSH

Engelska MeSH-termer