Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!The Oslo Health Study: reminding the non-responders - effects on prevalence estimates
Engelsk titel: The Oslo Health Study: reminding the non-responders - effects on prevalence estimates Läs online Författare: Selmer R ; Sögaard AJ ; Bjertness E ; Thelle D Språk: Eng Antal referenser: 23 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 03103350

Tidskrift

Norsk Epidemiologi 2003;13(1)89-94 ISSN 0803-2491 E-ISSN 1891-5477 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)