Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Appendicitis ett hett ämne från det första till det hundrade året
Engelsk titel: Appendicitis a hot topic in Läkartidningen during 100 years Författare: Räf L Språk: Swe Antal referenser: 21 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 04021363

Tidskrift

Läkartidningen 2004;101(6)452-5 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)