Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!From methadone to medicine-assisted rehabilitation
Engelsk titel: From methadone to medicine-assisted rehabilitation Läs online Författare: Skretting A ; Dammen C Språk: Eng Antal referenser: 9 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 04093019

Tidskrift

Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift 2004;21(suppl)162-6 ISSN 1455-0725 E-ISSN 1458-6126 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)