Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Hjärt-kärlbiverkningar vid migränbehandling med tripaner
Engelsk titel: Cardiovacular adverse effects of triptanes in migraine treatment Läs online Författare: Anonymous Språk: Swe Antal referenser: 6 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 05043289

Tidskrift

Information från Läkemedelsverket 2005;16(2)43-4 ISSN 1101-7104 E-ISSN 2002-2441 KIBs bestånd av denna tidskrift