Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Upptäckten av grundläggande genmekanism gav mycket välförtjänst Nobelpris i Fysiologi eller Medicin. RNA - interferens
Engelsk titel: Discovery of fundamental genetic mechanisms resulted in a well-deserved Nobel Prize in Physiology or Medicine: RNA interference Författare: Haglund O Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 06123408 Personnamn som ämnesord: Nello CC ; Fire AZ

Tidskrift

Incitament 2006;15(7)558-62 ISSN 1103-503x KIBs bestånd av denna tidskrift