Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Prehospital triage enligt METTS-T ger mer effektiv traumasjukvård. Enkel och medicinskt säker metod, visar retrospektiv studie
Engelsk titel: More efficient trauma care with prehospital METTS-T triage. A simple and medically safe method according to a retrospective study Läs online Författare: Widgren B ; Nilsson G ; Örtenwall P Språk: Swe Antal referenser: 12 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 09031279

Tidskrift

Läkartidningen 2009;106(11)746-9 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)

Sammanfattning

Objectives: To evaluate a prehospital triage method for trauma patients, and to study specificity and sensitivity in METTS-T (medical emergency triage and treatment system- trauma). Methods: 520 traumapatients were admitted by the prehospital organisation to the emergency department at Sahlgrenska University Hospital during 1/1 and 30/6 2007. Those were divided into to different trauma team activation levels according to prehospital vital signs, injuries and mechanisms in the METTS-T algorithm. Results: There was a close relationship between trauma level and outcome regarding mean length of stay, intensive care, vital signs and mortality. There was a specificity of 85% and overtriage of 15%, while the sensitivity was >99% and undertriage <1%. Conclusion: The triage tool in METTS-T is sensitive method with high specificity and reduce the full trauma team activation by 57%.