Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Papillifert thyreoideakarcinom
Engelsk titel: Papillary carcinoma of the thyroid gland Författare: Eriksen H ; Elbrönd O ; Henriques U Språk: Dan Antal referenser: 14 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 88073443

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 1988;150(27)1678-81 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)