Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Diagnostisk molekylaerbiologi ved solide svulster - thyreoidea
Engelsk titel: Diagnostic molecular biology in solid tumors - thyroid gland Läs online Författare: Haugen DR ; Varhaug JE ; Akslen LA ; Lillehaug JR Språk: Nor Antal referenser: 62 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 98062196

Tidskrift

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening 1998;118(14)2199-203 ISSN 0029-2001 E-ISSN 0807-7096 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)