Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Kortare väntetider på akuten med läkare i triageteamet. Jämförelse av standard- och akutläkartriage
Engelsk titel: Shorter waiting time in emergency departments with physicians in the triage team. Comparison of standard and emergency physician triage Läs online Författare: Ruben, Fabian ; Widgren, Bengt R Språk: Swe Antal referenser: 7 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 11021773

Tidskrift

Läkartidningen 2011;108(7)340-2 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)

Sammanfattning

Led- eller väntetider på akutmottagningen är en fråga som hamnar mer och mer i fokus. Historiskt har huvudmannen haft svårt att hitta en organisation som med egna resurser klarar av att reducera ledtiderna till ett i princip omedelbart omhändertagande av alla patienter, vilket borde vara både rimligt och möjligt. Vid akut- och olycksfallsmottagningen, Sahlgrenska, studerades en organisationsmodell med dels standardtriage, dels läkartriage, där läkarbedömningen sker direkt i samband med triage och där METTS utgjorde beslutsstöd. Som förväntat reducerades ledtiden till läkare kraftigt med läkartriage, och även den totala handläggningstiden reducerades. De slutsatser vi drar är att det är möjligt att organisera läkarnas arbete så att de ingår i triageteamet och på detta sätt uppnå tidig och ökad kompetens samtidigt med reducerade ledtider. Ett organisatoriskt problem kan vara att akutmottagningen inte ansvarar för hela akutprocessen, utan planeringen av läkarnas arbete styrs ofta från annan verksamhet än akutmottagningen. Detta aktualiserar att det samlade ansvaret för akutvårdkedjan inte bör vara fördelat på olika verksamheter inom sjukhuset.