Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Physician-led team triage based on lean principles may be superior for efficiency and quality? A comparison of three emergency departments with different triage models
Engelsk titel: Physician-led team triage based on lean principles may be superior for efficiency and quality? A comparison of three emergency departments with different triage models Läs online Författare: Burström, Lena ; Nordberg, Martin ; Örnung, Göran ; Castren, Maaret ; Wiklund, Tony ; Engström, Marie-Louise ; Enlund, Mats Språk: Eng Antal referenser: 28 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 13049366

Tidskrift

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation & Emergency Medicine ne 2012;20(57)1-10 E-ISSN 1757-7241 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)