Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!En interaktiv applikation för mobil och läsplatta - ett patientstöd med fokus på personcentrerad, säker och konstnadseffektiv vård
Engelsk titel: An interactive application for mobile phones and tablets - a patient support with focus on person- centered, safe and cost-effective care Författare: Langius-Ekelöf, Ann ; Sundberg, Kay Språk: Swe Antal referenser: 15 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 16033349

Tidskrift

Omsorg 2015;32(4)53-9 ISSN 0800-7489 KIBs bestånd av denna tidskrift