Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Att tolka provsvar vid alkoholkonsumtion
Engelsk titel: Interpreting test answers for alcohol consumption Läs online Författare: Wåhlin, Sven Språk: Swe Antal referenser: 6 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 17040124

Tidskrift

Allmänmedicin 2017;38(1)48-50 ISSN 0281-3513 E-ISSN 2001-8169 KIBs bestånd av denna tidskrift

Sammanfattning

De vanliga leverproverna och blodstatus ingår i många olika utredningar. På köpet får vi indikatorer som kan användas för bedömning av alkoholkonsumtionen, även när provsvaret är inom referensintervall. Här har vi en värdefull informationskälla som vi kan utnyttja betydligt oftare, t.ex. för att inleda samtal om alkohol. Det är särskilt värdefullt att följa provsvaren över tid, då de förändras vid ändrad alkoholkonsumtion. Relevanta prover är framför allt GT (gamma glutamyltransferas), ASAT (aspartat aminotransferas) och ALAT (alanin aminotransferas) samt MCV (erytrocytens medelvolym).