Sök artiklar i SveMed+


En berättelse om Olof Tegström - en föregångare i Vätgas Sverige, mer än 30 år före sin tid
Engelsk titel: A story about Olof Tegström - a pioneer in hydrogen Sweden, more than 30 years before his time Läs online Författare: Tegström, Inga Språk: Swe Antal referenser: Dokumenttyp: Artikel ; Biografi UI-nummer: 19100151 Personnamn som ämnesord: Tegström, Olof

Tidskrift

Socialmedicinsk Tidskrift 2019;96(3)396-400 ISSN 0037-833x KIBs bestånd av denna tidskrift

Sammanfattning

År 1985 fyllde Härnösand 400 år och ett småskaligt projekt med förnyelsebar energi, blev verklighet till jubiléet. Projektet kom att kallas WELGAS. Det stod för Wind-El-Gas. Tillsammans med Härnösands Kommun och Mitthögskolan, skapade ingenjören Olof Tegström ett miljövänligt projekt baserat på vind, el och vätgas. Tegström ville visa, att det går bra, att ha en hög levnadsstandard, utan att tära på miljön, tack vare ny modern teknik, fri från olja, kol och kärnkraft.