Sök artiklar i SveMed+


Trygg omställning - Vätgasens roll i en förnybar elförsörjning och fossilfri industri
Engelsk titel: Safe conversion - The role of hydrogen in a renewable electricity supply and fossil-free industry Läs online Författare: Onsäter, Michael Abdi Språk: Swe Antal referenser: 14 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 19100176

Tidskrift

Socialmedicinsk Tidskrift 2019;96(3)421-7 ISSN 0037-833x KIBs bestånd av denna tidskrift

Sammanfattning

Artikeln redogör för hur vätgasen kan spela en nyckelroll i industri och energilagring. I artikeln redovisas bland annat svenska projekt som Hybrit som ämnar göra svensk stålproduktion helt fossilfri.