Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Koronar angioplastik vid akut hjärtinfarkt. Överlägset alternativ till trombolysbehandling?
Engelsk titel: Coronary angioplasty in acute myocardial infarction. A superior alternative to thrombolytic therapy? Författare: Währborg P ; Ekström L ; Wennerblom B ; Emanuelsson H Språk: Swe Antal referenser: 20 Dokumenttyp: Fallbeskrivning UI-nummer: 95027973

Tidskrift

Läkartidningen 1995;92(7)645-9 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)