Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Behövs ett kostnadstak för röntgenundersökningar i privat regi?
Engelsk titel: Is there need of a cost limit in connection with X-ray examinations in private practice? (letter) Författare: Laurin S ; Palmquist Y Språk: Swe Antal referenser: 3 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 01022915

Tidskrift

Läkartidningen 2001;98(8)864 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)