Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Nytt kostnadsbesparande databaserat system för märkning av röntgenfilm
Engelsk titel: A new cost saving computer-based system for the marking of X-ray films Författare: Ryba W ; Åstrand K Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 87090653

Tidskrift

Läkartidningen 1987;84(38)2954 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)