Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!The Norwegian thyroid cancer project: history, achievements and present view on carcinogenesis
Engelsk titel: The Norwegian thyroid cancer project: history, achievements and present view on carcinogenesis Läs online Författare: Glattre E Språk: Eng Antal referenser: 29 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 03103343

Tidskrift

Norsk Epidemiologi 2003;13(1)45-50 ISSN 0803-2491 E-ISSN 1891-5477 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)