Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Drug therapy of dementia in elderly patients. A review
Engelsk titel: Drug therapy of dementia in elderly patients. A review Läs online Författare: Olsen CE ; Poulsen HD ; Lublin H Språk: Eng Antal referenser: 40 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 05043423

Tidskrift

Nordic Journal of Psychiatry 2005;59(2)71-7 ISSN 0803-9488 E-ISSN 1502-4725 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)