Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Kolinesterashämmare vid Alzheimers sjukdom - en återvändsgränd?
Engelsk titel: Cholinesterase inhibitors in Alzheimer disease - a dead end? Läs online Författare: Svartholm R ; Håkansson J ; Hernborg A Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 06053913

Tidskrift

Allmänmedicin 2006;27(2)17-20 ISSN 0281-3513 E-ISSN 2001-8169 KIBs bestånd av denna tidskrift