Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Vem har upphovsrätten till röntgenfilmer?
Engelsk titel: Who owns the copyright of X-ray films? (letter) Författare: Arvidsson H Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 98082767

Tidskrift

Läkartidningen 1998;95(34)3508 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)