Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Märkningen av röntgenfilm måste vara övertydlig
Engelsk titel: The marking of X-ray film must be distinct Författare: Laurin S Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 87111118

Tidskrift

Läkartidningen 1987;84(47)3899 ISSN 0023-7205 E-ISSN 1652-7518 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)